افتخارات

کنکور

روزبه امین تفرشی

پنج

ریاضی

علی جوادی

شش

ریاضی

سامیار درزی

نه

ریاضی

علی جوادی

یک

زبان

ماکان نجومیان

سه

زبان

روزبه امین تفرشی

پنج

ریاضی

محمد علی اسحقی

یازده

ریاضی

کامیار درزی

یازده

ریاضی

هامون نبی لو

سیزده

زبان

علی قاسمی

شانزده

ریاضی

آرمین گرامی

بیست و یک

ریاضی

شایان گیوه چیان

بیست و شش

ریاضی

شایان بهزادی

بیست و شش

ریاضی

سید امیر حسین حسینی

بیست و هشت

ریاضی

بابک معتمد

سی

ریاضی

علیرضا نوروزی

سی و یک

ریاضی

علیرضا رضوی

سی و سه

ریاضی

امیر سینا بهرامی

سی و چهار

ریاضی

حسین بخشی زاده

سی و چهار

ریاضی

حمید بنده علی

سی و هشت

ریاضی

نریمان عمران

سی و هشت

ریاضی

محمد جواد حسین پناه

چهل و چهار

هنر

محمد مهدی جعفری

چهل و پنج

ریاضی

اردشیر مطلبی

پنجاه

ریاضی

امین گلکار

پنجاه

ریاضی

احسان بهرامی

پنجاه

تجربی

امیر حسین بزرگی

پنجاه و سه

ریاضی

مهران قلعه بانی

پنجاه و هفت

هنر

ایمان جناب زاده

پنجاه و نه

ریاضی

امیر مسعود امینی

شصت

ریاضی

امید صراف زاده

شصت و پنج

تجربی

امیر رضا قهرمانی

شصت و هفت

ریاضی

محمد جواد حسین پناه

شصت و نه

ریاضی

امیر حسین مسعود نژاد

هفتاد و دو

ریاضی

مهدی ملکی

هفتاد و شش

ریاضی

سروش سعیدی

هفتاد و هفت

ریاضی

علی قاسمی

هشتاد و یک

زبان

امیر محمد برمر

هشتاد و یک

هنر

ماکان نجومیان

هشتاد و یک

ریاضی

آریان امیری فر

هشتاد و دو

زبان

علی محسنیان

هشتاد و دو

ریاضی

پوریا توحیدی

هشتاد و دو

ریاضی

محمد علی یقوبی

هشتاد و چهار

ریاضی

کیارش عباسی

هشتاد و پنج

ریاضی

محسن آفریده

هشتاد و هشت

تجربی

وفا میرزایی

هشتاد و هشت

ریاضی

شروین اردشیر

هشتاد و هشت

ریاضی

پویا کریمی

هشتاد و نه

ریاضی

سینا خانی

نود و یک

زبان

شهاب رخشاء

نود و چهار

ریاضی

معین رنجبر

نود و پنج

ریاضی

مازیار میوه چی

نود و پنج

ریاضی

حسین بخشی زاده

نود و هفت

هنر

امیر رضا سفید چیان

نود و هشت

زبان

میلاد تقوی

نود و هشت

ریاضی

محمد رضا آزادی

نود و نه

ریاضی